Help Your Business Growth

YOUR BUSINESS ON THE NEW STORY

START HERE

Web Strategy / Design

Mobile App

E-Commerce Solution

Video Productions

Digital Marketing

ประสบการณ์กว่า 7 ปี ที่เราสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเพิ่มศักยภาพทีมงานของเราให้สูงยิ่งขึ้น

เพียบพร้อมด้วยทีมที่มีความสามารถ
ในทุกสาขาของงานดิจิตอล

พื้นฐานความสำเร็จ มาจากกระบวนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางงานดิจิตอลที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ก้าวข้างหน้าของเราที่ยิ่งใหญ่กว่า
พร้อมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้น

Just explain your business and tell us about goals and expectations.

เริ่มต้นที่นี่ เพียงแค่คุณบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจของคุณและความต้องการ สำหรับเป้าหมายแห่งความสำเร็จบนโลก Digital ส่วนที่เหลือคืองานของเรา

Works


สร้างความเชื่อมั่นให้คนทั้งโลก

หน้าแรกที่โชว์ให้คนทั้งโลกได้เห็นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของบริษัทคุณ

เราเข้าใจธุรกิจทุกขนาด

ตั้งแต่ SME จนถึง องค์กรขนาดใหญ่ เราสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้คุณเหนือกว่าคู่แข่ง
จากประสบการณ์ความสำเร็จตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

Our clients

And more than 1,000+ Active Clients

Professional process

requirement

proposal

Creative & Design

Development

Project Launch

After Launch

Requirement

ขั้นตอนการ Get Requirement เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการทางทีมงานจะนำไปประเมิณโครงการโดยมีทีมที่ปรึกษาโครงการ จัดเก็บ Requirement ที่จำเป็นต่างๆ

และนำไปจัดทำโครงสร้างระบบการใช้งาน งบประมาณ ระยะเวลาโครงการ เพื่อนำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Proposal

จัดเตรียมโครงการอย่างละเอียดตั้งแต่ โครงสร้างของตัวงาน แนวทางการ Creative&Design การใช้งานในรูปแบบต่างๆ UI&UX กลยุทธ์ของ Website งบประมาณในการจัดทำทั้งหมด

เพื่อนำเสนอโครงการให้ลูกค้าพิจารณาและทำการ Dicussion รายละเอียดต่างๆของ Project

Creative & Design

ขั้นตอนการคิดและออกแบบตัวงานทั้งในรูปแบบ Wireframe และ Mock Up Design ให้ตรงตามจุดประสงค์ของงาน ออกแบบการใช้งาน User Interface และรวมถึงออกแบบ Content ที่ดีและเหมาะสมกับ User

เป็นการออกแบบที่คำนึงถึง ประสบการณ์การใช้งาน User Experience เป็นหลัก รวมถึงระบบการใช้งานต่างๆ ภายใน Website ทั้งหมด เพื่อนำเสนองานและแนวความคิดทั้งหมดให้กับลูกค้า

Development

จัดทำงานจริงโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน การจัดทำ Front End Develop เพื่อการใช้งานด้านหน้าของ Website และการจัดทำ Website Engine ด้านหลังบ้านเพื่อควบคุมการใช้งาน Website และ Update Content

ทั้งในรูปแบบ Croporate Website / Branding Website / E-Commerce / Web Solution ต่างๆ รวมถึงการเชื่อมต่อ Social Engine และการใช้งานบนอุปกรณ์ PC / Notebook / Mobile & Tablet เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ

Project Launch

ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของงานทั้งหมดโดยทีม QC&Tester ทั้งในแง่การใช้งาน ความถูกต้องสวยงามของ Content และความเสถียร ในเชิง Programming เพื่อให้ตัวงานสมบูรณ์มากที่สุด และทำการติดตั้ง

ทั้งใน Server ที่อยู่ภายใต้การบริการของเรา หรือ Server ของทางลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาในกรณี Online ความเสถียร ของงาน การเก็บแก้ ต่างๆ ในระยะที่ปล่อยตัว

After Launch

ให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึง Maintenance Project ตามเงื่อนไขและระยะเวลาของสัญญา ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกรณี รวมถึงให้คำปรึกษา ในด้าน Digital Marketing

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้เดินหน้าธุรกิจของท่าน ในพื้นที่ Digital ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดผลลัพท์ที่ดีและยั่งยืน

40+PROFESSIONAL TEAM

Need more consult Appointment to presentation

หากต้องการขอคำปรึกษาด้านงานดิจิตอลเพิ่มเติมหรือนัดหมาย
นำเสนอบริการ ผลงาน และรับบรีฟความต้องการ กรุณาติดต่อ

บริษัท บิสไอเดีย จำกัด

300/4 พีเมี่ยมเพลส ถนนนวมินร์ แขวงนวมินร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.

แผนที่บริษัท

Digital Consultant Team : ฝ่ายที่ปรึกษา

Phone : 02-379-1102 Mobile : 086-335-6812
Fax : 02-379-1103

ติดตามข่าวความเคลือนไหวใหม่ ทางด้านดิจิตอลออนไลน์

Follow us to see
Our Movement + Digital Trands